PLATBA NA II.POLOLETÍ 2017/2018

PLATBU NA DRUHÉ  POLOLETÍ POHYBOVÝCH A TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ UHRAĎTE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO DRUHÉ VYUČOVACÍ LEKCE NA Č.Ú., KTERÉ NAJDETE V CENÍKU!!!

PLATBU KURZŮ NA DRUHÉ   POLOLETÍ ZA DĚTSKÉ TANEČNÍ KURZY UHRAĎTE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 15.2. .2018 NA Č.Ú.,  KTERÉ NAJDETE V CENÍKU !!!

                                                                                                         Děkuji